Wspólnota "W mocy Ducha"

Grymasy wiary

Jezus powiedział do tłumów: Z kim mam porównać to pokolenie? Podobne jest do przebywających na rynku dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie zawodzili. Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: Zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije. a oni mówią: Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.
Nasze grymasy wiary nie są jedynie zwykłym kaprysem. Mają one swe źródło w pomieszaniu porządku. Kiedy człowiek zapomina, że jest człowiekiem, a zaczyna wstawiać się w miejsce Boga, dosyć szybko doświadcza swojej niemocy. A ponieważ nie przyzna się do tego, no bo przecież jest bogiem, brnie w to kłamstwo po same uszy. I stąd rodzi się nieustanne niezadowolenie, marudzenie i oczekiwanie gruszek na wierzbie. A wystarczy wrócić do prawdy, zająć swoje miejsce i pozwolić Bogu być Bogiem '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.