Wspólnota "W mocy Ducha"

Gdy braknie miłości

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: "Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli". Odpowiedzieli Mu: "Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakże Ty możesz mówić: „Wolni będziecie?” Odpowiedział im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz Syn pozostaje na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie ma w was miejsca dla mojej nauki. Co Ja widziałem u mego Ojca, to głoszę; wy czynicie to, co usłyszeliście od waszego ojca". W odpowiedzi rzekli do niego: "Ojcem naszym jest Abraham". Rzekł do nich Jezus: "Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to dokonywalibyście czynów Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy dokonujecie czynów ojca waszego". Rzekli do Niego: "My nie urodziliśmy się z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga". Rzekł do nich Jezus: "Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem sam od siebie, lecz On Mnie posłał".
Przyjęcie nauki Chrystusa to pierwszy krok na drodze stawania się Jego uczniem. By doświadczyć prawdy, która wyzwala, trzeba w tej nauce trwać, to znaczy trzeba ją przyjąć za swoją i według niej rozwijać swoje życie. Warto zwrócić uwagę, że cała dzisiejsza mowa Pana jest skierowana do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Być może studiując pilnie Prawo, dostrzegli, że w Chrystusie wypełniają się wszystkie proroctwa. Być może przekonały ich Jego znaki i cuda. Być może porwało ich Jego pełne mocy i łaski Słowo. Czego więc zabrakło, skoro nie okazali się synami Przedwiecznego, na co wskazuje sam Pan Jezus? On też daje nam odpowiedź. Zabrakło miłości – gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.