Wspólnota "W mocy Ducha"

Dzieło wiary

Jezus rzekł: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, żeście widzieli znaki, ale dlatego, żeście jedli chleb do sytości. Troszczcie się nie o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na wieki, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Oni zaś rzekli do Niego: „Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?” Jezus odpowiadając, rzekł do nich: „Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał”.
Dobra Nowina dla wszystkich, którym wydaje się, ze Pan Bóg żąda czasem zbyt wiele. Jedynym dziełem jest tak naprawdę wiara - odpowiedź człowieka, wolna odpowiedź. To prawda, że wiara bez uczynków jest martwa, ale wszelkie uczynki mają wartość dopiero w wierze, bo w wierze zawierzamy je Jezusowi. Wiara daje siłę do podjęcia różnych dzieł, daje wyobraźnię miłosierdzia, która czyni nas wolnymi, a nie niewolnikami. Wiara pomaga odkryć w sobie,w  swoim sercu, pieczęć, którą naznaczył nas Ojciec. Możemy dzięki temu żyć nowym życiem i z nowym sercem przyjmować wszystko '+' ks. Adam 

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.