Wspólnota "W mocy Ducha"

Duch Prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. To wam powiedziałem, abyście się nie załamali w wierze. Wyłączą was z synagogi. Ale nadto nadchodzi godzina, w której każdy, kto was zabije, będzie sądził, że oddaje cześć Bogu. Będą tak czynić, bo nie poznali ani Ojca, ani Mnie. Ale powiedziałem wam o tych rzeczach, abyście, gdy nadejdzie ich godzina, pamiętali, że Ja wam o nich powiedziałem".
Duch Prawdy jest siłą w walce z ojcem kłamstwa. Trucizna szatana wlewa się w ludzkie serca i umysły. Tylko ten, kto przyjmie dar Ducha Prawdy, może stać się odporny na tę truciznę, co więcej, może ją niszczyć. Duch Święty nie przynosi jakiejś nowej prawdy. On sprawia, że nauka Chrystusa staje się naszą nauką, że człowiek uznaje ją za swoją. Pomaga ustawić nasze życie na torach Ewangelii '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.