Wspólnota "W mocy Ducha"

Donieś?

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój zgrzeszy [przeciw tobie], idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.
Najwięcej zastrzeżeń budzi dzisiaj odpowiedzialna miłość. Udało się nas przekonać, że miłość jest „miłym” odniesieniem, które unika drażliwych tematów, posługuje się pochlebstwami i zgadzaniem się na wszystko. Miłość to piękne uczucia, wszystko, co przyjemne, wesołe i proste. W imię takiej miłości młodzi nie walczą już o swoją czystość, w imię takiej miłości wprowadza się wolne związki, rodzice nadskakują dzieciom, spełniając wszystkie ich zachcianki, w imię takiej miłości wprowadza się bezstresowe wychowanie, w imię takiej miłości pozwalamy na wszystkie głupoty, nawet gdy przekreślamy swoje przekonania, wartości, wiarę, byle tylko nikogo nie urazić, i można by zaśpiewać: a tymczasem leżę pod gruszą, na dowolnie wybranym boku i mam to, co w życiu najświętsze, święty spokój. Miłością jest wypowiedzenie trudnej prawdy komuś prosto w oczy. Podobnie jak rodzajem nienawiści jest przemilczanie czyjegoś trwania w grzechu. Św. Paweł Apostoł powie: „Miłość nie wyrządza zła bliźniemu… jest doskonałym wypełnieniem Prawa”, czyli Bożych nakazów. To właśnie miłość nakazuje, czy wręcz przynagla do życzliwego zainteresowania się swoim bliźnim, gdy on błądzi, łącznie z owym „donieś”, w myśl przykazania „nie zabijaj”. W imię prawdziwej miłości, będziemy umieli powiedzieć 'nie', wobec zła i grzechu, nawet jeśli to 'nie' będzie odnosiło się do najbliższych nam osób. W imię prawdziwej miłości będziemy mieć na celu czyjeś dobro, a nie dobre samopoczucie '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.