Wspólnota "W mocy Ducha"

Dar wiary

Nazajutrz Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.
Skoro krew bezrozumnego zwierzęcia stała się znakiem przynależności Izraelitów do narody wybranego, to o ileż bardziej Krew Jezusa, Syna Bożego, łączy nas z Bogiem. Gdyby szczerze przyjąć tę prawdę do swego serca, to wiara może zyskać nowy wymiar. Bóg odkupił nas drogocenną Krwią Swego umiłowanego Syna. Czy może nam czegoś odmówić, skoro dał wszystko? Czy Krew Jezusa, wylana za nas, nie jest wystarczającym powodem, dla którego Bóg odpuszcza nam grzechy? Przyjąć dar wiary to przyjąć dar bezinteresownej Bożej miłości '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.