Wspólnota "W mocy Ducha"

Co to jest?

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: „Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga”. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: „Milcz i wyjdź z niego!” Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne”. I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Dobra Nowina nie jest tylko jakąś nową nauką, zbiorem prawd, ale jest słowem z mocą, słowem, które zmienia człowieka i które czyni go zdolnym do podjęcia dojrzałej relacji z Bogiem, bo przynosi mu prawdziwą wolność. Tylko Pan ma moc uwolnienia nas z wszystkiego, co nas krępuje i pozwala nam żyć w wolności. Z resztą On sam w całym swoim życiu zachował to, co głosił. I pozostał wolny także na krzyżu, wtedy gdy zdawało się, że to już koniec, bo mówił wcześniej: nikt mi życia nie odbiera, ja sam oddaję je Ojcu w ofierze. I dlatego wolność jest tak atakowana przez złego ducha, dlatego jej obraz jest wypaczany. Bo gdy człowiek uwierzy, że wolność to nieograniczona samowola, to stawia siebie w miejsce Boga '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.