Wspólnota "W mocy Ducha"

Boży obraz


Umiłowani: Przypomnijcie sobie te słowa, które były zapowiedziane przez apostołów Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Budując samych siebie na fundamencie waszej najświętszej wiary, w Duchu Świętym się módlcie i w miłości Bożej strzeżcie samych siebie, oczekując miłosierdzia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, które wiedzie ku życiu wiecznemu. Dla jednych miejcie litość – dla tych, którzy mają wątpliwości: ratujcie ich, wyrywając z ognia; dla drugich zaś miejcie litość z obawą, mając w nienawiści nawet chiton zbrukany przez ciało. Temu zaś, który może was ustrzec od upadku i stawić wobec swej chwały bez zarzutu, w radości, jedynemu Bogu, Zbawcy naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, chwała, majestat, moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen.
Strzec siebie w miłości, oczekując miłosierdzia - oto zadanie dla nowego człowieka. Czujność bez miłości staje się lękliwa i neurotyczna. Pomijanie miłosierdzia karmi pychę. Tylko miłość, czyniąc nas wolnymi, może coś poradzić. Może nas rozwinąć. A oto przecież chodzi, byśmy nie stali w miejscu, ale by coraz bardziej jaśniał w nas Boży obraz '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.