Wspólnota "W mocy Ducha"

Boża własność

„Ty jesteś narodem poświęconym twojemu Panu Bogu. Ciebie wybrał twój Pan Bóg, byś spośród wszystkich narodów, które są na powierzchni ziemi, był ludem będącym Jego szczególną własnością. Pan wybrał was i znalazł upodobanie w was nie dlatego, że liczebnie przewyższacie wszystkie narody, gdyż ze wszystkich narodów jesteście najmniejszym, lecz dlatego, że Pan was umiłował. Chce On wam dochować przysięgi danej waszym przodkom. Wyprowadził was mocną ręką i wybawił was z domu niewoli z ręki faraona, króla egipskiego. Uznaj więc, że Pan, twój Bóg, jest Bogiem, Bogiem wiernym, zachowującym przymierze i miłość do tysięcznego pokolenia względem tych, którzy Go kochają i strzegą Jego praw, lecz który odpłaca każdemu z nienawidzących Go, niszcząc go. Nie pozostawia bezkarnie tego, kto Go nienawidzi, odpłacając jemu samemu. Strzeż przeto poleceń, praw i nakazów, które ja tobie polecam dzisiaj pełnić”.
Tam, gdzie pojawia się słowo 'naród', pomyśl o sobie, odnieś to do siebie. Pan Bóg naprawdę taki jest. On chce wejść z Tobą w bardzo intymną relację, On chce byś poczuł się wyjątkowo tak, jak wyjątkowy jesteś dla Niego. Wszystkie prawa służą właśnie temu. Trudno nam uwierzyć, że prawo to nie ciężar, ale możliwość, szansa. I dlatego trudno nam uwierzyć, że Bóg chce być blisko bez żadnych warunków. No, może poza jednym, żebyś po prostu tego chciał, za tym zatęsknił. Oto przed Tobą nowy dzień i od Ciebie zależy, jak go przeżyjesz '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.