Wspólnota "W mocy Ducha"

Bez innego znaku


Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: "Rabbi, kiedy tu przybyłeś?" W odpowiedzi rzekł im Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec". Oni zaś rzekli do Niego: "Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?" Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: "Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał". Rzekli do Niego: "Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”. Rzekł do nich Jezus: "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu". Rzekli więc do Niego: "Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!" Odpowiedział im Jezus: "Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie".
Jeżeli pozostaniemy na poziomie świata, to ciągle będziemy za czymś gonić, wciąż będziemy szukać nowego znaku, a te które będziemy dostawać, nie będą nam odpowiadać. Dopiero na poziomie Boga, stajemy się świadkami prawdziwego cudu. Bóg po raz kolejny zstępuje do nas na ołtarzu. Czy trzeba większego znaku? Nie, znaku nie. Ale potrzeba naszego serca większego niż dotychczas. Przystąpmy do Boga nie z myślami o tym, co jutro, jak to będzie, jak sobie poradzę, co się stanie, ale przystąpmy z miłością, przyjmując Boga całym sobą, z pełną świadomością, że mamy w sobie Boga. Zadbajmy o ten dar, jak o płomyk świecy, który chronimy przed wiatrem, a na pewno ta niedziela będzie inna od dotychczasowych, na pewno odczujemy, co to znaczy stawać się nowym człowiekiem '+' ks. Adam

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.