Wspólnota "W mocy Ducha"

Bądź oczyszczony

Trędowaty przyszedł do Jezusa i upadając na kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. 
Życzyłbym nam wszystkim właśnie takiej wiary, która wyraża się w prostym i głębokim wyznaniu: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Przekonuję się, że często powtarzanie jezusowego: nie moja wola, lecz Twoja, ma w naszym życiu duchowym bardziej wymiar niewiary w moc Boga. Nie moja wola - to taka asekuracja, że niby wierzę, ale i tak nic się nie zmieni i zawsze będę mógł powiedzieć: zrobiłem, co w mojej mocy, ale Bóg chciał inaczej, tak jakby Bogu zależało na naszym nieszczęściu. Jezus i do Ciebie mówi: chcę, bądź oczyszczony, ale czy Ty powiesz Jezusowi: jeśli chcesz '+' ks. Adam 

Przepraszamy, komentowanie jest niedostępne.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.