Wspólnota "W mocy Ducha"

Author Archive

Kto na żniwa?

    Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana […]

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.