Wspólnota "W mocy Ducha"

Wspólnota

Celem tej grupy jest pomoc w utrzymywaniu dojrzałej i głębokiej więzi z Jezusem Chrystusem jako jedynym Panem i Zbawicielem poprzez otwieranie się na charyzmaty, czyli dary Ducha Świętego. Odnowa jest oparta na czterech filarach, a są nimi: modlitwa (spontaniczna), trwanie w nauce Apostołów, łamanie chleba i braterska komunia.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy