Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 18 stycznia 2022

Wolność w nas

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: „Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?” On im odpowiedział: „Czy nigdy nie czytaliście, co uczyni…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.