Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 14 stycznia 2022

Ciężar człowieka

Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszano, że jest w domu. Zebrało się zatem tylu ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca, a On głosił im naukę. I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech. Nie mogąc z powodu tł…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.