Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 13 stycznia 2022

Bóg za kanonem

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: „Chcę, bądź oczyszczony”. Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszc…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.