Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 7 stycznia 2022

Nasza Galilea

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftale…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.