Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 30 grudnia 2021

Zwyczajnie

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie ro…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.