Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 24 grudnia 2021

Milczące święta

Zachariasz, ojciec Jana, został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił, i wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida: jak zapowiedział od dawna przez usta swych świę…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.