Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 17 grudnia 2021

Prawda rodowodu

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminada…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.