Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 14 grudnia 2021

Słowa z serca

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.