Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 5 grudnia 2021

Nasze życie na pustyni

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowa…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.