Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 4 grudnia 2021

Kapłan

Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. A widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające paster…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.