Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 2 grudnia 2021

Zasłuchani

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: 'Panie, Panie’, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z czło…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.