Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 19 listopada 2021

Oczyszczeni

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”. I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przyw…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.