Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 12 listopada 2021

W świecie, nie ze świata

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak d…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.