Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 5 listopada 2021

O roztropności

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.