Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 23 października 2021

Jeszcze rok

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? By…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.