Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 11 października 2021

Większe Serce Pana

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.