Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 15 września 2021

Stała

Obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”. Następnie rzekł do ucznia: „…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy