Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 14 września 2021

Głos Krzyża

Jezus powiedział do Nikodema: „Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy