Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 1 września 2021

W Bożym braterstwie

Po opuszczeniu synagogi w Kafarnaum Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosił Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy