Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 30 sierpnia 2021

Pełne mocy Słowo

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie,…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy