Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 14 sierpnia 2021

Absolutna miłość

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy