Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 5 sierpnia 2021

Walka w nas

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ic…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy