Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 3 sierpnia 2021

Czas dla Ojca

Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już o…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy