Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 18 kwietnia 2021

NP – Duch dający życie

Dzisiaj, jak w każdą niedzielę, odmawiamy fundament NP, a ponadto zachęcam do 30 minut adoracji Najświętszego Sakramentu (wystarczy otwarty kościół; Najświętszy Sakrament nie musi być uroczyście wystawiony). Dzisiaj prośmy szczególnie, by Słowo Boże st…

Jesteście świadkami

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze, i jak poznali Jezusa przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: „Pokój wam”. Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: „Czemu …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy