Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 15 kwietnia 2021

Gniew Boży

Jezus powiedział do Nikodema: Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nik…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy