Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 14 kwietnia 2021

NP – Imię Ducha Świętego

Zachęcam do wysłuchania kolejnego słowa o Duchu Świętym.Modlitwa do Ducha Świętego Jana Pawła II Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumieniaducha tajemni…

My – sędziowie

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy