Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 1 kwietnia 2021

Wielki Czwartek

Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. Postaraj się być na Eucharystii (jeśli możesz), przyjdź wieczorem na chwilę Adoracji, by dziękować Panu, że jest z nami. Pomyśl o tym, że Pan Jezus, będąc Bogiem, uniżył się we wszystkim…

Umiłować do końca

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy