Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 28 marca 2021

Jak prorok

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: «Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie», oraz: «Król Izraela!» A gdy Jezus znalazł osiołka, dosi…

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa – nie jest to, wbrew pozorom dzień triumfu. Jezus, pokorny Król, wjeżdża na osiołku do miasta, które wyda Go na śmierć. W Bożych uszach radosne ‘Hosanna’ miesza się z nienawistnym ‘Ukrzyżuj’. Ale ofiara musi być całkowita. Jezus przyj…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy