Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 20 marca 2021

Ku prawdzie

Wśród słuchających Go tłumów odezwały się głosy: Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili: To jest Mesjasz. Ale – mówili drudzy – czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy