Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 17 marca 2021

Sąd miłości

Żydzi prześladowali Jezusa, ponieważ uzdrowił w szabat. Lecz Jezus im odpowiedział: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam. Dlatego więc usiłowali żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim O…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy