Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 14 marca 2021

Patrz i kochaj

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Ni…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy