Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 12 marca 2021

Więcej niż ofiary

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, cał…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy