Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for Luty, 2021

Ciszo Hostii Świętej

Ciszo Hostii Świętej, ogarnij mnie. Ukrycie Hostii Świętej, spowij mnie. Pokoro Hostii Świętej, osłoń mnie. Ubóstwo Hostii Świętej, bądź dla mnie wszystkim. Czystości Hostii Świętej, obmyj mnie. Blasku Hostii Świętej, oświeć mnie. Twarzy ukryta w Hosti…

Nasze Tabory

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem,…

A Ja wam powiadam

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście…

Droga krzyżowa

Na podstawie ‚Słowa pouczenia’ Alicji LenczewskiejI. Sąd Nie bój się sądu ludzkiego, ale Mojego sądu.   II. Krzyż Weź krzyż, który ci dałem, w nim jest zbawienie twoje.   III. Pierwszy upadek Upadniesz wielokrotnie, ale zawsze Ja będę z tobą,…

Z bliskości Jezusa

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj!”; a kto by się dopuścił zabójstwa, po…

Gorzkie Żale, cz. II

Szukajcie

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy któregoś z was syn prosi o chleb, czy jest taki, …

Niniwa w nas

Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plem…

Litania do Anioła Stróża

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba, Boże                    zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu …

W przebaczeniu

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Modląc się, nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, zanim jeszcze Go poprosicie. …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy