Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 2 września 2020

Moje pustynne miejsce

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. A wysoka gorączka trawiła teściową Szymona. I prosili Go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce, i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, …

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy