Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 8 marca 2020

Co jest twoją treścią?

Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed w…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy