Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 2 marca 2020

Gdy przyjdzie Bóg

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz o…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy