Wspólnota "W mocy Ducha"

Archive for 26 października 2019

Czas na refleksję

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? By…

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy